• banner_top

FAQ

Kako skenirati 1D/2D barkod pomoću C6000/C6200?

1. Pritisnite demo crtičnog koda

2. Odaberite pravu vrstu crtičnog koda u kodu

3. Uključite skener u postavkama

4. Pritisnite tipku za skeniranje za skeniranje

Kako skenirati UHF rfid oznake pomoću C6100?

1. Pritisnite UHF demo

2. Postavite snagu, područje frekvencije

3. Pritisnite okidač za skeniranje UHF oznaka.

Kako koristiti NFC skener

Upotrijebite NFC/HF oznake da se naslonite na područje NFC skeniranja ručnog terminala